Over ons

We wonen in een uniek waterlandschap van natuurlijke waterlopen, meren, vaarten en kanalen. Door de eeuwen heen gevormd en gecreëerd. In dat bijzondere landschap zijn op de kruispunten van dat fijnmazige waterwegennetwerk zelfstandige mienskippen ontstaan waar mensen met elkaar en voor elkaar samenleven, wonen en werken.

Súdwest-Fryslân, een gebied met 89 kernen, zes van de Friese elf steden, heeft de meeste beschermde stads- en dorpsgezichten in Nederland. De rijk versierde monumenten weerspiegelen de bloeiende bedrijvigheid die zijn oorsprong vindt in het unieke karakter van het landschap. Van vervoer over water, succesvolle lokale, regionale en internationale handelsroutes tot het centrum van de Friese binnenvaart. Onlosmakelijk verbonden met de landbouw, veeteelt en zuivelindustrie op het land. De grootste landbouwgemeente van Nederland. Een bijzonder gebied met de Afsluitdijk als icoon tussen IJsselmeergebied en het Unesco werelderfgoed de Waddenzee.

Súdwest-Fryslân staat niet stil. Meebewegend op de golven van de tijd vindt de mienskip haar weg. Het landschap leeft en vraagt constant om nieuwe oplossingen. Trots op ons cultuurhistorisch erfgoed geven we er steeds opnieuw een draai aan. Slim specialiseren we ons vanuit de historische kracht van veeteelt en scheepsbouw. Hierdoor zijn we leidend in de maritieme maakindustrie en techniek, waterbeheer en -management en willen we dat ook zijn in cultuurhistorisch vakmanschap, natuurinclusieve landbouw, maritieme circulaire economie en waterstof. Voor, door en met elkaar én met het water, zoals we dat altijd doen, omdat het overal en altijd heel dichtbij ons is.

Dat is waar we bij Gemeente Súdwest-Fryslân met een grote groep talenten iedere dag hard voor werken.

Bij Gemeente Súdwest-Fryslân draag je niet alleen bij aan de maatschappij, maar ook aan jezelf. Want bij Gemeente Súdwest-Fryslân zijn we allemaal kapitein in onze eigen carrière. Met een breed scala aan opleidingsmogelijkheden in ons Leerhuis en de kennis van ruim 1.000 deskundige collega’s bewandel jij het pad dat bij jou past. Zo pak jij het roer in jouw loopbaan. Belangrijk, want alleen zo help je de gemeente, met haar natuur, ondernemingen en mienskippen, de beste versie van zichzelf worden.

Dát is wat ons drijft.


Collega worden?

Bekijk alle vacatures