Terug naar vacatures

Gebiedsteammedewerker Jeugd, lichte ondersteuning

32 uren
HBO,Bachelor / HBO
Flexteam Sociaal Domein

Voor onze pilot lichte ondersteuning jeugd zijn we op zoek naar twee aanpakkers!

Sneek
Flexibel werken
Uiterlijk 30 juni

Wat ga jij doen?

De pilot lichte ondersteuning van de gemeente Súdwest-Fryslân is gericht op het verbeteren van de samenwerking en de kennisoverdracht tussen het voorliggend veld en het gebiedsteam. We willen een goede werkwijze ontwikkelen voor de juiste inzet van ondersteuning (licht waar kan, zwaar als moet). Voor de uitvoering hiervan zijn we op zoek naar twee professionals! Iets voor jou? 

De pilot

Onder lichte ondersteuning verstaan we kortdurende hulp en ondersteuning die eenvoudig en snel geboden kan worden aan onze jeugdigen en hun opvoeders.

Lichte ondersteuning is:

 • dichtbij de inwoner georganiseerd
 • vrij toegankelijk (eventueel met een lichte toegangstoets)
 • normaliserend
 • helpt voorkomen dat specialistische jeugdhulp ingezet moet worden

Als gemeente Súdwest-Fryslân bieden we al lichte ondersteuning en hebben we het voorliggend veld hier ook al op ingericht; dit vanuit het idee dat we de beweging naar de ‘voorkant’ willen maken. We willen preventief werken en daar waar nodig ondersteuning bieden zo licht als kan, zo zwaar als moet. We zien mogelijkheden om dit verder te verbeteren zodat we een stevige lokale samenwerking op het gebied van lichte ondersteuning realiseren en goede verbinding hebben tussen de verschillende partijen in het voorliggend veld. Middels een pilot monitoren we zodat we zicht krijgen op wat werkt en wat niet werkt (en waarom).

Wat ga jij doen?

Je taken richten zich op:

 • het koppelen van lichte ondersteuningsvragen aan het bestaande aanbod in het voorliggend veld;
 • het eventueel zelf bieden van lichte ondersteuning;
 • het ontwikkelen van een werkwijze voor de juiste inzet van hulp (wanneer is het lichte ondersteuning, wanneer specialistische jeugdhulp);
 • het meenemen van andere gebiedsteammedewerkers in de opgedane ervaring met lichte ondersteuning;
 • het stimuleren van de samenwerking tussen de professionals in verschillende domeinen en het verbeteren van de verbinding;
 • ontwikkelen van een monitor, bijhouden van signalen en eventuele vervolgacties uitzetten (denk aan mogelijk collectief aanbod), onderzoeken of het aanbod lichte ondersteuning in het voorliggend veld voldoende is;
 • tussentijdse evaluaties uitvoeren en een eindevaluatie opstellen over de pilot. 

Wat bieden we jou?

 • Allereerst impactvol werk waarin je intensief samenwerkt met leuke collega’s en echt het verschil maakt voor inwoners van de leukste gemeente van Friesland.
 • Een prima salaris tot maximaal € 4.725,- bruto per maand (schaal 9) bij een volledig dienstverband, exclusief de opbouw van 17,05% individueel keuzebudget (IKB).
 • Het individueel keuzebudget is vrij besteedbaar en kan bruto worden uitgekeerd of worden uitgeruild voor fiscaal gunstige doelen (uitruil fiscale voordelen woon/werk, kopen extra verlof, bedrijfsfitness, fiets of vakbond contributie).
 • Uitstekende en flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder reiskostenvergoeding of volledige vergoeding openbaar vervoer voor woon/werk verkeer, prima pensioenopbouw met lage werknemersbijdrage, aanvullende collectieve AO verzekering, laptop, IPad en telefoon.
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met de intentie tot verlenging voor de duur van de pilot tot april 2026.
 • Ruimte om te leren en ontwikkelen op de werkvloer. Dat doen we door werkbegeleiding, casuïstiekoverleg, intervisie en uiteraard door vakgerichte trainingen en cursussen.
 • En heb je ’s morgens geen zin om jouw broodbakje te vullen? In ons bedrijfsrestaurant kun je terecht voor heerlijke verse lunchgerechten.

Wie ben jij?

Het uitvoeren van de pilot vraagt verschillende vaardigheden. Je werkt samen met nog iemand aan de uitvoering van de pilot. Daarbij heb je ook nauw contact met de beleidsadviseur Jeugd en de teamleider gebiedsteam voor het realiseren van de taken. Je werkt zelfstandig en kunt waar nodig zelf lichte ondersteuning bieden aan kinderen of hun ouders. Zo nodig verwijs je door naar andere zorgaanbieders of hulpverleningsinstanties. Uiteraard beschik je over goede communicatieve vaardigheden en ben je uiterst zorgvuldig als het gaat over rapportering en gegevensverwerking.

We willen met deze pilot een echte verbeterslag maken, samen met onze partners in het voorliggend veld. Dit vraagt van jou dat je stevig in je schoenen staat en beschikt over overtuigingskracht en daadkracht.

Je bent van nature nieuwsgierig, hebt een gezond inlevingsvermogen en maakt makkelijk contact. Met kinderen, ouders, leraren, collega’s en alle andere partijen waar je in deze pilot mee te maken krijgt. Netwerken is dus een belangrijk onderdeel van jouw werk. Het verbinden van inwoners onderling, het verbinden van inwoners en professionals en het verbinden van professionals onderling is een belangrijk onderdeel van de pilot. Dit vraagt van jou dat je zelf veel initiatief neemt en outreachend werkt.  

 • Je hebt een relevante afgeronde HBO opleiding (SPH, MWD, Pedagogiek of vergelijkbaar).
 • Je hebt een brede kennis op alle leefgebieden aangevuld met kennis van jeugd en gezin en bij voorkeur al ervaring.
 • Je hebt bij voorkeur een registratie bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Waar ga jij werken?

Als gebiedsteammedewerker Jeugd, lichte ondersteuning, werk je binnen de gebiedsteams: Sneek Noord, Sneek Zuid, Buitengebied en Bolsward e.o. De gebiedsteams werken voor alle leeftijden en op alle leefgebieden: Jeugd, WMO, Participatie, Schulddienstverlening en Wet inburgering. Elk gebiedsteam bestaat uit ongeveer 25 gebiedsteammedewerkers. We werken vanuit integraliteit samen aan de transformatieopgave: werken vanuit de bedoeling, bewust indiceren (zo licht, dichtbij en kort als mogelijk en specialistisch waar nodig) en aansluiten op de zelfregie van inwoners. De gebiedsteammedewerkerswerken vanuit het T-shaped profiel; iedere collega kijkt in de breedte naar een situatie en brengt daarnaast het eigen specialisme in. Hiermee willen we voor één huishouden - één aanpak.

Foto van https://werkenbij.sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/sites/2/2023/07/a.vandermeulen-550x550.jpg

Vragen?

Stel ze aan Aly van der Meulen (Manager gebiedsteam Sneek Zuid).

De sollicitatiegesprekken voeren we op dinsdag 9 juli. We vragen je hier alvast rekening mee te houden.


Past deze baan perfect bij jou? Zo gaat het proces in z'n werk:

 • Vragen icoon

  Vragen

  Mail de manager

 • Solliciteer icoon

  Jouw kans

  Solliciteer via de knop op deze pagina

 • Eerste icoon

  Gesprek

  Wij leren je graag kennen

 • Tweede icoon

  Beiden enthousiast

  We bespreken de arbeidsvoorwaarden en verwachtingen

 • Kapitein icoon

  Welkom aan boord

  Tijd om het roer in jouw carrière te pakken

Vragen icoon

Vragen

Mail de manager


Solliciteer icoon

Jouw kans

Solliciteer via de knop op deze pagina


Eerste icoon

Gesprek

Wij leren je graag kennen


Tweede icoon

Beiden enthousiast

We bespreken de arbeidsvoorwaarden en verwachtingen


Kapitein icoon

Welkom aan boord

Tijd om het roer in jouw carrière te pakken